Regelaer [re-gel-aar]

Oud-Hollands voor iemand die:

1. zaken regelt,

2. de situatie onder controle heeft

3. en toewerkt naar resultaat.